AMEA alimləri neft yataqlarının istismarı üsulları ilə bağlı müzakirələr aparıb