Biotəhlükəsizlik - sağlam ətraf mühitin başlıca şərti