FRTEB-nin 2014-cü ildəki elmi və elmi-təşkilati fəaliyyəti təqdim olundu