“Azərbaycan musiqi tarixi" kitabının II cildinin təqdimatı olub