“Azərbaycan türkcəsi sözlüyü” adlı üçcildlik müqayisəli lüğətin təqdimatı olub