Filologiya Problemləri üzrə Elmi Şuranın iclasında 30 dissertsiya mövzusu təsdiq edilib