Geologiya və Geofizika İnstitutunda cari il üzrə uğurlu elmi nəticələr əldə oluub