Moldova Elmlər Akademiyasının prezidenti ilə görüş keçirildi